Rozliczenie roczne PIT Szczecin

Kalendarz i dłońObowiązek wypełnienia zeznania podatkowego dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Nasze biuro wspiera proces rozliczeń rocznych PIT w Szczecinie. W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalne wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

PIT-28 to deklaracja przeznaczona do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, najmu prywatnego. Osoby, które osiągały dochody z pracy za granicą i działalności gospodarczej rozliczają się w oparciu o druk PIT-36. Najczęściej składanym rozliczeniem rocznym pozostaje jednak PIT-37, na którym wykazuje się dochody z pracy, emerytur, rent, umów zlecenie, umów o dzieło czy działalności wykonywanej osobiście.

Do rocznych rozliczeń PIT zobowiązane są wszystkie osoby czynne zawodowo i, mimo że składanie tych deklaracji zostało ostatnio uproszczone, warto skorzystać z pomocy fachowców. Zgłaszając się do profesjonalnego biura rachunkowego, zyskasz pewność, że zeznanie podatkowe zostało wypełnione poprawnie i nie będą konieczne żadne korekty.

 

Zasady dotyczące rocznego rozliczania PIT

Roczne rozliczenia PIT osób fizycznych i firm uregulowane są pewnymi zasadami. Wszyscy podatnicy PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39) zobowiązani są do złożenia zeznań rocznych. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, roczne rozliczenie PIT powinno zostać złożone do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składane. Warto jednak pamiętać, że wcześniejsze złożenie deklaracji może przyspieszyć proces zwrotu nadpłaconego podatku.

Aby uniknąć błędów w rozliczeniu podatkowym, warto skorzystać z usług naszego biura rachunkowego. Ważne jest jednak, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach dotyczących wypełniania deklaracji PIT. Przede wszystkim należy dokładnie określić swoje źródła dochodów oraz ewentualne ulgi i odliczenia. Następnie należy obliczyć kwotę podatku według obowiązującej stawki procentowej. W przypadku nadpłaty podatku warto również sprawdzić, czy przysługuje nam zwrot podatku.

 

Zasady wypełniania pitów

Pierwszym krokiem w procesie wypełniania deklaracji podatkowej jest zebranie wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskane dochody oraz poniesione koszty. Należy do nich zaliczyć między innymi umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, faktury, rachunki czy potwierdzenia wpłat na ZUS i NFZ. Następnie należy wybrać odpowiedni formularz PIT i dokładnie zapoznać się z jego instrukcją. Wypełnianie formularza powinno odbywać się w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami. Niektóre kwoty wpisywane do deklaracji należy zaokrąglić do pełnych złotych złotych – warto zwrócić uwagę na opisy w odpowiednich polach deklaracji. Po wypełnieniu deklaracji podatkowej należy ją podpisać i złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym lub przesłać za pośrednictwem platformy e-Deklaracje. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 kwietnia danego roku podatkowego.

 

Rozliczenie PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG

Osoba przy laptopieNajbardziej wymagające jest rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą, które wymagają rozliczenia w Polsce. W takim przypadku pomoc profesjonalnego księgowego z biura rachunkowego jest na wagę złota. Jeżeli zależy Ci na sprawnym przejściu przez procedury formalne, skorzystaj z usług naszej firmy, a my ustalimy, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie – wyłączenie z progresją czy odliczenie proporcjonalne. W przypadku pierwszej metody księgowy wyłącza dochód osiągnięty za granicą z podstawy opodatkowania, stosując stawkę właściwą dla całego dochodu. Progresja stosowana jest przy rozliczeniach z większością państw europejskich. Odliczenie proporcjonalne odnosi się natomiast do opodatkowania dochodu w Polsce przy założeniu, że od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Sporządzamy rozliczenia tylko do polskiego urzędu skarbowego, nie sporządzamy rozliczeń podatkowych do zagranicznych urzędów.

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Szczecinie wszystkich tych, którzy nie chcą się martwić o roczne rozliczenie PIT. My zajmiemy się wszystkimi formalnościami! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze biuro osobiście lub skontaktuj się telefonicznie.

 

 


Skorzystaj z usług Biura Księgowo-Podatkowego i skontaktuj się z nami już dziś!

Czytaj więcej